Wie is Katrien?

Al van jongs af ben ik gefascineerd door wat mensen voelen, denken en doen. Het interesseert me hoe ze communiceren, met elkaar omgaan, waar ze hun veerkracht vandaan halen, welke invloed hun context heeft, hoe hun emoties hun leven beïnvloeden, … Mijn studies, bijscholingen en werkervaring staan steeds in functie van mijn kennis en vaardigheden hieromtrent te vergroten. 

In 2004 studeerde ik af als Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek aan de UGent

Een jaar later volgde ik de basisopleiding ‘Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en adolescenten’.

In 2008 specialiseerde ik me in Systeemtheoretische Psychotherapie via een vierjarige opleiding bij de Interactie Academie.

Ik heb gedurende twaalf jaar ervaring opgebouwd binnen de Bijzondere Jeugdzorg, dit als contextbegeleidster en als begeleidingscoördinator.

Via TEJO (therapeuten voor jongeren) gaf ik op vrijwillige basis eerstelijns ambulante begeleiding aan jongeren.

Ik ben lid van de BVRGS (Belgische vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie), van  de beroepsvereniging van (ortho)pedagogen (en onderschrijf hun beide deontologische code) en werkend lid van de BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie) en volg regelmatig opleidingen omtrent uiteenlopende thema’s die kinderen/volwassenen/gezinnen aanbelangen (o.a. Ouderschap na (v)echtscheidingNieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, Kinderen uit de Knel…). Daarnaast tracht ik steeds via vakliteratuur, intervisie en supervisie op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

In 2019 ik het specialisatiejaar ‘Partner- en relatietherapie‘ afgerond bij School4Power en volgde ik de EMDR-opleidingen bij Integrativa (zowel voor enkelvoudig, als complex trauma). 

Ik ben me steeds verder gaan verdiepen in EMDR en volgde opgesomde specialisaties:

  • EMDR-therapie bij patiënten met zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag (Dolores Mosquera)
  • Cognitive interweaves (Joany Spierings)
  • EMDR en OCD (Karsten Böhm)
  • Begeleiding van nabestaanden en EMDR (Nora O’Han)
  • Specifieke fobieën en EMDR (Monika Miravet)
  • Ego-states (Judit Havelka)
  • “The Gear-Box Methodology” (Hélène Dellucci)
  • Schema Focused Therapy en EMDR (Paul Schobre)
  • Compassion & Self-compassion in Trauma-Therapy (Hana Vojtova)

Ondertussen behaalde ik in de titel van ‘EMDR Europe Practitioner’, erkend door EMDR-Belgium.  Verder ben ik ook erkend Hartcoherentie-coach.

Uiteraard beschik over het visum als erkend klinisch orthopedagoog en ben ik sinds 01/01/2020 door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid  officieel erkend; en maak ik deel uit van het team gespecialiseerde psychologische zorg binnen de eerstelijnszone Waasland-Noord-Oost.