Wat meer uitleg

Opvoedingsondersteuning is datgene wat ouders en andere opvoedingsfiguren ondersteunend vinden. 

Samen met de ouders ga ik op zoek naar manieren om om te gaan met het gedrag en de gevoelens van kinderen en jongeren. 


Vanuit het Systeemdenken:

Vanuit mijn achtergrond van systeemtherapeut, ga ik ervan uit dat problemen complex zijn. Algemene tips rond opvoeding werken niet bij jouw kind of gaan voorbij aan de specifieke situatie en noden? Samen wil ik op zoek gaan naar een individuele aanpak op maat van het kind/ het gezin. Daarbij ga ik uit van de krachten en mogelijkheden die reeds in het gezin aanwezig zijn.


Vanuit Nieuwe Autoriteit:

Opvoeden van kinderen is een enorme uitdaging. Elke ouder, leerkracht en opvoeder heeft wel eens het gevoel van machteloosheid en onzekerheid bij het opvoeden van kinderen. Wat doe je met een kind dat weigert te luisteren, je uitscheldt, uren lang achter de computer zit, spijbelt, … ? De keuze van de juiste opvoedingsstijl is daarbij niet evident. Sommige ouders/opvoedingsfiguren kiezen de harde of autoritaire aanpak, waarbij ze straffend en repressief gaan optreden. De autoritaire stijl sluit niet meer aan bij de normen en waarden van de hedendaagse maatschappij, waar vrijheid, inbreng en autonomie belangrijke waarden zijn. Anderen kiezen voor een zachtere of permissieve aanpak en zullen eerder toegeven en smeken. Dit brengt vaak grote onzekerheid bij ouders teweeg en vergroot de kans op gedragsproblemen bij kinderen. Om een positief zelfbeeld te ontwikkelen is meer nodig dan liefde en aanmoediging. Door hen grenzen aan te bieden leren kinderen moeilijkheden te overwinnen.

‘Nieuwe Autoriteit’ is een andere benadering om met bovenstaande conflicten om te gaan. Het biedt concrete handvatten om uit de machteloosheid te stappen en actief weerstand te bieden tegen agressief en destructief gedrag. 

‘An eye for an eye only ends up making the whole world blind’ (Mahatma Gandhi)


Vanuit het Welzijnskader - ouderschap na (v)echtscheiding:

Wanneer twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Ook de ouders staan voor een grote uitdaging en moeten zich opnieuw organiseren. Soms ontstaat er strijd rond de aanpak van de kinderen en hoe de omgangs- en verblijfsregeling eruit moet zien. Vanuit het welzijnskader wordt het kind in het vizier gebracht. Het partnerschap stopt, maar het ouderschap blijft doorlopen.


Vanuit een dialogische en op feedback georiënteerde aanpak