ls psychotherapeut wil ik écht luisteren naar wat mensen vertellen, welke gedachten hen bezig houden, welke gevoelens bij hen opkomen, … Dit vanuit een open en nieuwsgierige houding. Hierbij wil ik het tempo van de cliënt volgen en stilaan ook andere perspectieven binnen brengen.

Als systeemtherapeut (mijn basisopleiding) ben ik het gewend om om te gaan met complexiteit, breed te kijken, rekening te houden met de maatschappelijke druk die cliënten ervaren, me niet enkel te focussen op intra- maar ook op de interpsychische moeilijkheden, …

Zorg op maat is voor mij een vanzelfsprekendheid. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt gaan we samen op zoek naar technieken en methodieken die verlichting kunnen brengen:

  • psycho-educatie
  • technieken uit de cognitieve gedragstherapie 
  • duplo-opstellingen
  • verkenning van waarden 
  • voice dialogue
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Het geeft me enorm veel voldoening als mensen zich opnieuw verbinden met zichzelf en met anderen …