EMDR Katrien Kiekeman

“Of we nu kleine tegenslagen of ernstige trauma’s hebben meegemaakt, we worden allemaal beïnvloed door herinneringen en ervaringen die we ons misschien niet herinneren of die we niet volledig begrijpen.”


EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’.  Traditioneel wordt EMDR gebruikt voor mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. EMDR verandert de emotionele intensiteit van oude herinneringen door middel van oogbewegingen en andere methodes om het natuurlijke verwerkingssysteem te activeren. EMDR-behandelingen gaan er met name vanuit dat een persoon niet kan herstellen van een gebeurtenis zolang die onverwerkt blijft. Zodra de blokkade weg is, kan je pas gaan werken richting herstel.

Over de jaren heen hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond dat een EMDR-behandeling bijzonder effectief kan zijn. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is hiervan overtuigd.  De jongste jaren ziet men dat het uitgangspunt van EMDR-therapie verruimd is. De therapie wordt stilaan op meer algemene basis toegepast bij allerhande klachten en problemen (faalangst, eetstoornissen, paniekaanvallen, angststoornissen, fobieën, dwangstoornissen, verslavingen, slaapproblemen, depressie, burn-out, …) die voortvloeien vanuit niet-verwerkte gebeurtenissen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen soms al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.