Wetwijziging gepubliceerd

Wetwijziging gepubliceerd

Op 1 september 2016 werd de wetswijziging gepubliceerd tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen.   

Aangezien de uitvoering van deze wet nog op zich laat wachten, kan ik voorlopig nog geen erkenning als zorgverstrekker aanvragen, net zoals alle andere psychologen en orthopedagogen, hoewel ik aan alle criteria voldoe.  Uiteraard blijf ik ondertussen wel erkend voor tussenkomst via het ziekenfonds.

Een federale erkenning als zorgverstrekker houdt onder meer in dat je dan, net zoals bijv. bij een huisarts of kinesist, rechtstreeks je "briefje" mag binnenbrengen.  Maar nog even geduld dus...

Voor meer informatie over de federale erkenning, kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/andere-gezondheidszorgberoepen.