Eindelijk wat schot in de zaak rond erkenning geestelijke gezondheidsberoepen...

Eindelijk wat schot in de zaak rond erkenning geestelijke gezondheidsberoepen...

Sinds de wet tot regeling van de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen in werking trad op 1 september 2016, zijn alle rechten en plichten die uit de wet voortvloeien in principe geldig voor de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de beoefenaars van de psychotherapie.
In de praktijk was er nog weinig verandering merkbaar, maar sinds 12 november 2019, kunnen de beoefenaars een zogenaamd "visum" aanvragen om deze beschermde beroepstitel te verkrijgen.

De aanvraag is ingediend,  en ben ik in regel vanaf de wet op 1 januari 2020 in werking treedt...

Hopelijk wordt dan binnenkort een nieuwe klip genomen; een tegemoedkoming via het RIZIV voor consulaties bij een erkend beoefenaar...

Meer info vindt u op: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen