CM tegemoedkoming voor volwassenen vanaf 01/01/2018...

CM tegemoedkoming voor volwassenen vanaf 01/01/2018...

Volgend bericht kreeg ik vandaag;

"Geachte mevrouw Kiekeman

U hebt een lopende overeenkomst ‘CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’. We informeren u graag over de uitbreiding van het CM-voordeel psychotherapie.

 Binnen dit vernieuwde voordeel komen ook sessies voor volwassenen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  • Volwassenen  krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie.
  • Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie
  • Maximaal 12 zittingen vergoedbaar.

Het nieuwe aanvraagformulier voor CM-leden kunt u vanaf 15 december 2017 downloaden via www.cm.be/psychotherapie. Dit document kan gebruikt worden voor sessies psychotherapie die plaatsvinden na 1 januari 2018.

(...) "

Weer een stapje dichter bij een toegankelijke eerstelijnszorg...