Momenteel kan u zich niet aanmelden als nieuwe cliënt, omwille van een lange wachtlijst. Dank voor uw begrip.

Indien u kampt met angst, bekijk dan zeker even het groepsaanbod hieronder. Voor dit aanbod is er momenteel geen wachtlijst.


Welkom

Welkom op de website van (Klinisch) Orthopedagoog en Systeemtherapeut Katrien Kiekeman.

U kan bij mij terecht voor o.a.:

  • ...


Deze website heeft als doel jou een eerste beeld te geven van hoe ik te werk ga als pedagoog/psychotherapeut en wat mijn visie en uitgangspunten zijn. Via een persoonlijk gesprek kan ik jou nader toelichten of/hoe ik het meest kan aansluiten bij uw verwachtingen.

Voor een afspraak: 0478/49.32.08

Waar: Privépraktijk: Leurshoek 74, 9120 Beveren

Uurregeling: op afspraak.

Ik ben erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de FOD Volksgezondheid als Klinisch Orthopedagoog (beoefenaar van een erkend gezondheidsberoep met Visumnummer) en in gespecialiseerde psychologische zorg binnen de eerstelijnszone Waasland-Noord-Oost.

Nieuws...

Opstart groepssessies

-- Update...

De groepssessie 's avonds is ondertussen volboekt.  We voorzien een extra reeks overdag... Druk op de inschrijflink hieronder voor meer info en om in te schrijven...

---

Omwille van de lange wachtlijsten en de grote vraag omtrent het omgaan met angst, hebben Wenke Van Dorsselaer en ik besloten om te starten met groepssessies rond het thema angst. 

Meer info/ Inschrijven via deze link...

(Over)Leven met Angst.jpg

Terugbetaling psychologie...

Eind juli kondigde de federale regering - na moeilijke maanden van coronalockdowns - de nieuwe terugbetalingsregeling aan. En die werd warm onthaald, want eindelijk werden er belangrijke stappen gezet om de drempel naar de geestelijke gezondheid te verlagen. Maar het lijkt ook niet meer dan een eerste stap. Wat er vanaf 1 september concreet verandert, is dat er een proefproject wordt opgestart.

Wil je meer duiding rond deze thematiek, lees dan zeker even dit artikel op de site van VRT.nws; Voor 11 EURO naar de psycholoog?


Covid 19 - update

Gezien de steeds wijzigende omstandigheden, sluit de praktijk alsnog.

Indien u dringende hulp nodig heeft, aarzel niet me te contacteren.